Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Where are you Christmas
Why can't I find you
Why have you gone away
Where is the laughter
You used to bring me
Why can't I hear music play....

Αναρτήθηκε από την EvenStar

What's true in our minds is true, whether some people know it or not.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου